Wat is stress

Wat is stress

Stress betekent spanning of druk. Als er over stress gesproken wordt, gaat dat meestal over een teveel aan spanning. Stress heeft over het algemeen een negatieve lading, terwijl stress ook bijdraagt aan het leveren van prestaties. Iedereen heeft een bepaalde mate aan spanning nodig om goed te functioneren. Het gaat bij stress altijd om de mate en de duur ervan. Wanneer je te lang blootstaat aan stress, vraagt dat veel van je lichaam en heeft dat nadelige gevolgen voor je gezondheid. 

Draaglast en draagkracht

In het leven worden soms te hoge eisen aan je gesteld of je stelt te hoge eisen aan jezelf. Problemen ontstaan wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht. De belastende omstandigheden waardoor je uit evenwicht raakt, kunnen ontstaan door kleine alledaagse stress-situaties tot ingrijpende gebeurtenissen. 

Lichamelijk

Stress brengt je lichaam in staat van paraatheid door de adrenaline (vecht-of vluchthormoon) die vrijkomt. In een fractie van een seconde is je lichaam klaar voor actie. Hoe heviger de stressreactie en hoe langer de blootstelling aan stress duurt, hoe meer tijd je lichaam nodig heeft om te herstellen. 

Evenwicht

Wanneer je te lang in een stresssituatie zit of er veel momenten van stress achter elkaar plaatsvinden, is er onvoldoende tijd om te herstellen. Het evenwicht wordt niet meer gevonden; er is sprake van ongezonde stress. 

Een individueel gegeven en een individueel traject

Wat positieve of negatieve spanning oproept, is zeer individueel. Wat bij de één angst oproept, kan een prachtige uitdaging zijn voor de ander. Het gaat om de balans tussen inspanning en ontspanning. Middels De-Stressbegeleiding gaan we op zoek naar jouw optimale evenwicht. Wat helpt jou om te ontspannen en hoe ga jij dat in je leven integreren?